Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz"